"Miluji zdravý pohyb a mé poslání je předávat toto nadšení dál!"
Mgr. Ivona Pobežalová
+420 605 432 591
  ivona@pilates-power-joga.cz

Ochrana osobních údajů


GDPR


Zásady ochrany osobních údajů stránek ivonajoga.cz
Webové stránky www.ivonajoga.cz provozované Mgr. Ivonou Pobežalovou (IČO: 72351977
"Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti", "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy, pilates a relaxace", Městský úřad Benšov, Č.j: ŽÚ/4777/2013/4, Sp. značka: ŽÚ/4777/2013)  si kladou za cíl chránit vaše soukromí. S vašimi osobními údaji nakládám s řádnou péčí v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany soukromí, a to v míře odpovídající úrovni dostupných technických prostředků. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") naplňují povinnosti společnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů")  a následně z Obecného  nařízení o  ochraně osobních  údajů (2016/679) (dále jen „GDPR") a služeb.
  
VYMEZENÍ POJMŮ
Co jsou to osobní údaje? 
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. 

Co je to zpracování osobních údajů? 
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.

ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM
Základním účelem, pro který ivonajoga.cz zpracovává vaše osobní údaje, je prodej kurzů a služeb, uváděných na www.ivonajoga.cz.
Osobní údaje vámi poskytnuté pro tento základní účel jsou nezbytné pro poskytování služby a jsou zpracovávány v režimu, pro který není nutný výslovný souhlas.
Osobní údaje pro tento základní účel jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro jeho naplnění a po dobu nutnou k jeho dosažení.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM
S ohledem na výše uvedený základní účel zpracovávámenásledující osobní údaje:
* akademický titul 
* jméno a příjmení
* adresa doručení, případně fakturační adresa
* telefonní číslo
* e-mail 
 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K JINÉMU NEŽ ZÁKLADNÍMU ÚČELU
www.ivonajoga.cz nezpracovává vaše osobní údaje k jinému než základnímu účelu, tedy prodeji zboží. 
Sdělení zasílaná od ivonajoga.cz obsahují informace nutné k řádnému poskytování této služby, zejména potvrzení objednávky a informace  termínů dodání zboží.
 
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP OSTATNÍCH OSOB K TĚMTO ÚDAJŮM
Správcem vašich osobních údajů je Mgr. Ivonou Pobežalovou (IČO: 72351977, "Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti", "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy, pilates a relaxace", Městský úřad Benšov, Č.j: ŽÚ/4777/2013/4, Sp. značka: ŽÚ/4777/2013) 
 
VYUŽITÍ COOKIES ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Na mých webových stránkách používám marketingové a analytické nástroje, které mi pomáhají zlepšovat a přizpůsobovat služby všem vašim požadavkům. Cookies jsou malé soubory, do kterých se ukládají např. uživatelské předvolby. 
Za pomoci cookies rovněž zjišťuji, které stránky, nabídky nebo funkce používají návštěvníci nejvíce (prostřednictvím nástrojů Google Analytics). Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁM
Cookies využívaná na mých stránkách můžeme podle trvanlivosti dělit na tyto dva typy:
1. Krátkodobé (session cookies) - pouze dočasné, uloženy ve vašem prohlížeči do doby, než jej zavřete
2. Dlouhodobé (persistent cookies) - zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče)

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
a) Esenciální - důležité pro základní funkčnost webu
b) Analytické - pomáhají optimalizovat nastavení webu za účelem zkvalitnění služeb uživatelům
c) Sledovací - v kombinaci s konverzními cookies napomáhají celkově analyzovat výkony jednotlivých prodejních kanálů
d) Konverzní – slouží k analyzování výkon jednotlivých prodejních kanálů
e) Remarketingové – slouží pro nastavení personalizace obsahu reklam a jejich zacílení

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat. 

Na mých stránkách využívám následující soubory cookie:
AdWords - Sledovací, Remarketing
Facebook - Sledovací, Konverzní
Seznam -  Sledovací, Remarketing
Google Analytics - Analytical, Sledovací

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

JAKÁ JSOU PRÁVA VÁS COBY SUBJEKTŮ ÚDAJŮ?
a) právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
b) právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
c) právo na opravu
d) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
e) právo na omezení zpracování
f) právo na přenositelnost údajů
g) právo vznést námitku
h) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů a nebo žádosti o využití Vašich práv mě kontaktujte přímo telefonicky na čísle 605432591 nebo emailem na ivona@ivonajoga.cz 

Vaši žádost posoudím a vyřídím bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30ti dní, a to pouze s předchozím vysvětlením z mé strany a především pak z důvodu případné složitosti Vašeho požadavku.
 
© pilates-power-joga.cz 2024 | realizace 3Nicom